% Cybernetyczny spin@ Convivo@ Poznań 2020
% Kultura cybernetyczna i jakość@ Wydawnictwo Naukowe Bogucki@ Poznań 2014
% 918-578, Korporacja Ha!art@ Kraków 2013
% Ewolucja i wartość~ Szkice o kulturze@ Aureus@ Kraków 2012
% Hz, Wielkopolska Biblioteka i Centrum Animacji Kultury@ Poznań 2011
% Estetyka zakłóceń@ Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa@ Poznań 2010
% u-man i masa@ Korporacja Ha!art@ Kraków 2010
% digital.prayer@ Staromiejski Dom Kultury@ Warszawa 2008