% Kultura cybernetyczna i jakość, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2014
% 918-578, Korporacja Ha!art, Kraków 2013
% Ewolucja i wartość. Szkice o kulturze, Aureus, Kraków 2012
% Hz, Wielkopolska Biblioteka i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2011
% Estetyka zakłóceń, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2010
% u-man i masa, Korporacja Ha!art, Kraków 2010
% digital.prayer, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2008