% Kultura cybernetyczna i jakość [Cybernetic Culture and Quality]@ Wydawnictwo Naukowe Bogucki@ Poznań 2014
% Ewolucja i wartość ~ Szkice o kulturze [Evolution and Value ~ Scetches on Culture]@ Aureus@ Kraków 2012
% Estetyka zakłóceń [Aesthetics of Disturbances]@ Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa@ Poznań 2010